Çözüm Ortağı

 SAP Çözüm Ortağı

 Firmamız üretim yapan firmalar için geliştirmiş olduğu; Re-palning özellikli Sonsuz Kapasite  Grafik Planlama ve Saha İçi Otomasyon Sistemlerini SAP ERP yazılımları ile entegre haline  getirerek SAP ortamında ERP’nin en öneli iki maddesi Re-Planing özellikli aktif kapasite  planlama sistemlerini ve işletme içi anlık üretim takibini mümkün kılarak Sizlerin ERP’nin  getirdiği avantajlardan maksimum yararlanmanızı ve daha etkin ve eksiksiz bir işletme  yönetimi yapmanızı destek olmayı amaçlamaktadır.

Tekstil yazılımcısı olarak

İşletme içinde yer alan tüm üretim makinelerine (Enjeksiyon makineleri, presler, torna tesviye makineleri, cnc tezgahları, testereler, özel amaçlı makinler, iş istasyonları (manuel üretimin yapıldığı bölümler iş emri okutarak ve manuel adet girdirerek yada barkod okutarak üretim bilgisini alıyoruz) üretimin olduğu her aşama da)  direk makinelere takılan otomasyon sistemleri ile (üretim bilgileri, devir, metre, adet, kilo gibi direk üretim bilgileri; sıcaklık, basınç gibi yan şarlar anlık olarak alınmaktadır. Barkodlu iş emirleri ve çalışan personele ait barkodlu kimlik bilgileri otomasyon ünitelerinde okutularak işletme içi işleyişle ilgili tüm veriler anlık olarak sisteme aktarılmaktır. Sonuç olarak işletmenin her noktası anlık, vardiyalık, günlük, haftalık ve aylık bazda tam anlamı ile izlenmektedir. Makineler üzerinde duruş sebepleri ile ilgili sinyalizasyon sistemi varsa bu bilgiler de makinelerden okunarak duruş sebepleri otomatik aktarılmaktadır. Diğer duruş sebepleri de yine barkod okutularak sisteme aktarılmaktadır.  Ayrıca işletme içlerine konulan dev ekranlardan İşletmenin, bölümlerin ve personelin verimlilikleri karşılaştırmalı olarak gösterilmekte, istenen seviyenin altında kalan bölüm ve personeller anlık uyarılması sağlanmaktadır.

Tekstil'de SAP

SAP çözüm ortağı

Elde edile bu veriler doğrultusunda personel ve makine verimliliklerini istatistiksel yöntemlerle tam olması gerektiği gibi hesaplarken verimliliklerin geliştirilmesi yönünde yapılabilecek çalışmalara önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca ürünlerin çalışma şartlarında karşılaştırmalar yaparak en iyi çalışma şartlarının belirlenmesinde yardımcı olmakta ve verimliliğin artmasına direk katkı sağlamaktadır (en iyi devir, hız, makina ayarları, sıcaklık, nem değerlerinin belirlenmesi, farklı tedarikçilerden alınan hammaddelerin karşılaştırılması, çalışma verimliliklerin belirlenmesi ile en uygun hammaddenin belirlenmesi vb.).

Re-palning özellikli Sonsuz Kapasite Grafik Planlama Sistemi

ayesinde tezgâh dolulukları ve siparişlerin gerçekçi üretim zamanları sipariş alma aşamasında belirlendiği için doğru terminleme yapılarak müşteri memnuniyeti üst seviyeye çıkarılmaktadır. (Grafik planlama modülümüz tamamen görseldir. Açılan siparişler sisteme otomatik olarak düşmekte, planlamacı ilgili siparişleri görsel olarak makinelere planlamakta ve isterse sürükle bırak tekniği ile yer değiştirme işlemini rahatlıkla yapabilmektedir). Ayrıca yapılan planlamalar doğrultusunda siparişin başlama zamanı önceden belirlendiğinden, hammadde ihtiyacını da tam zamanlı olarak belirlenmektedir. Bu durum minimum stok seviyesi ile çalışmaya ciddi katkı sağlamakta, hammadde yokluğundan kaynaklanabilecek üretim kayıplarının da önüne geçilmektedir. İş emirlerinin barkod okutularak otomasyon ünitelerine girilmesi sonucu planlananla gerçekleşen karşılaştırılmakta ve re-planing özelliği sayesinde de değişen üretim şartları anında görülerek meydana gelen zorunlu değişiklerin tedbirleri anında alınıp çok daha iyi bir planlama yapılabilmektedir.

Planlananla gerçekleşen analizleri gerçek verilerle yapılabildiği için

Planlananla gerçekleşen analizleri gerçek verilerle yapılabildiği için işletmenin yönetsel başarısı da irdelenebilmekte ve oluşan aksaklıklar anında tespit edilebildiği için iyileştirme çalışmalarının yapılması çok kolaylaşmaktadır.

Otomasyon sistemi makinalarda meydana gelen arızaların

sisteme anlık girilmesi sonucu planlı ve önleyici bakıma yönelik veri akışı oluşturulduğu gibi bakımcı performansları da belirlenebilmektedir. Ayrıca Aylık, altı aylık, yıllık bakım süreleri, yağ değişim süreleri gerçek çalışma saati üzerinden tam olarak hesaplanarak bakım maliyetleri düşürülmektedir.