Bütün Detaylarıyla

Tekstil yazılımı nedir ?

Tekstil yazılımı ERP  sistemi, tekstil yazılımı  sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır. İplik, kumaş, konfeksiyon üretimi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren tekstil firmaları ERP yazılımı kullanarak satış, sevkiyat, üretim, satın alma, depo, muhasebe gibi iş süreçlerini entegre eder. Yaptığımız tekstil yazılımlarıyla size en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz

I-Smart (akıllı Fabrika Yönetim Sistemi)

I-Smart’ı diğer Tüm smart yazılımlardan ayıran en önemli özellikleri

 • I-Smart’ın en önemli amacı Tekstili kaostan kurtarıp, bilimsel hale getirmektir. Aynı zamanda da benzer yazılımlardan en önemli farkı da budur. 

Bunu nasıl yapıyoruz? 

 • Yönetim bilimlerini tekstilde sentezleyerek, 
 • Tekstilin bilinmezliklerini ortadan kaldırarak 
 • Ölçüle bilir. 
 • Hesaplana bilir. 
 • Tekrar edilebilir ve geliştirile bilir. 
 • Bir sistem haline getiriyoruz.
 • Tekstili Kurumsal hale getirip; 
 • Kolaylıkla yönetilebilir, 
 • Ön görülebilir, 
 • Geliştirilebilir bir sektör haline getiriyoruz. 

Bunu sağlamak için takdir edersiniz ki. 

 • Tekstili çok iyi bilmek gerekiyor. 
 • Tekstil işletmelerinde hemen her bölümde uzun süreler bilimsel çalışmalar yapmak,
 • Sorunları bulmak, 
 • Çözümler üretmek gereklidir. (proseslerini, işleyişini, değişkenleri, yapıyı, yaşanabilecek sorunları, çözümleri bulmanız yaşamanız gerekiyor). 
 • Yönetim bilimlerini ve özellikle istatistiği ve tekstili ve yönetim bilimlerini bir arada sentezleyerek çözüm üretmiş olmak gerekiyor.
 • Bu analizleri yazılım haline getirebilecek, suni zekâ yazılımlarını yazabilecek seviyede olmak gerekiyor. 

Biz bu yetilere sahip olduğumuza inandığımız için bu işe giriştik. 20-25 sene içerisinde de çok büyük çaba harcayarak tekstili bilimsel hale getirmeyi başardık. 

Sonuç olarak ta; “I-Smart Tekstili tamamen bilimsel hale getiren ve size kurumsal yapıyı kurmanızı sağlayan bir yazılımdır.” Diyebiliyoruz.

Firmamızın amaçlarından biride;

 • Teknolojinin maksimum kullanımı ile kullanıcı hatalarını bertaraf etmek. 
 • Kullanıcının işini kolaylaştırmak, 
 • Onun işini azaltmaktır. 

Ek olarak

Rfıd teknolojisi üzerine yaptığımız geliştirme de buna çok güzel bir örnektir. 

Geliştirdiğimiz teleferik sistemi ile Rfıd okuyucuyu depo veya işletme üzerinde sürekli gezdirerek. Anlık stok sayım ve yer tespit sistemi geliştirdiğimiz gibi; akıllı üretim takip sistemi de geliştirdik.

Yukarıda da değindiğimiz gibi tekstil için geliştirdiğimiz yazılımları makine imalat sektörlerine de kolaylıkla uygulayacağımızı düşündük. Dolayısı ile I-Smart tekstil yanı sıra tüm üretim sekterlerine hitap atmektedir.   

Biz I.G yalızım olarak;

 Sonsuz Kapasite Grafik Planlama ile planlamayı,

·        Saha İçi Otomasyon Sistemi ile anlık takibi,

·        Re-palning ile değişen koşullara göre anlık düzeltici tedbirler almayı,

·        Belki de bu kapsamda bir ilk olarak I_Tex İyileştirici faaliyet yönetimi ile ARGE çalışmalarını matematiksel verilere dayalı, bilimsel yöntemler kullanarak; hızlı ve rakiplerinden önce yapabilmeyi sağlıyoruz.

Not: Mevcut sistemimiz SAP yazılımına uygulanabildiği gibi istenen her ERP yazılım paketine de adapte edebilmekteyiz.